«مجوز ۲۳۰۰ رشته-محل دانشگاه آزاد تأیید شد»

به گفته معاون آموزش وزارت علوم، توافق با دانشگاه آزاد برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ اعتبار دارد. سرپرست دانشگاه آزاد هم اعلام کرده توافق یاد شده مقطعی است نه دائمی.