توتال به صورت رسمی به ایران بازگشت

توتال فرانسه در میان مخالفت شدید برخی از جریان‌های سیاسی و هراس از تحریم‌های اقتصادی به ایران بازگشت. وزیر نفت ایران می‌گوید که شرایط تحریم‌های احتمالی در این قرارداد پیش‌بینی شده.