محمدجواد لاریجانی: در ایران عنوان زندانی سیاسی نداریم

دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌ قضاییه آزادی بیان و آزادی اجتماعی را از «برکات انقلاب اسلامی» دانسته و گفته است باید در عمل از این آزادی پاسداری کرد، چارچوب آن را شناخت و به آن عمل کرد.