نشست کشورهای مخالف قطر برای گفت‌وگو درباره پیامدهای بحران

مهلت قطر برای پاسخگویی به ۱۳ شرط عربستان سعودی و متحدانش پایان یافت. اکنون وزرای خارجه کشورهای مقابل قطر در قاهره درباره چگونگی پیشبرد سیاست مشترک خود گفت‌وگو می‌کنند.