درخواست برخی از نمایندگان مجلس برای جلوگیری موقت از اعدام‌ها

محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس گفته است که نمایندگان عضو این کمیسیون به‌شکل شفاهی از قوه قضائیه خواسته‌اند که تا زمان تصویب طرح ١٧٠ نماینده برای جرایم مواد مخدر در مجلس، اعدام افرادی که نقش کلیدی در قاچاق مواد مخدر نداشته و حکم اعدام گرفته‌اند، متوقف شود.