قطر خواسته‌های چهار کشور عربی را نپذیرفت

اجلاس وزاری خارجه عربستان سعودی و سه کشور متحدش در قاهره با صدور بیانیه‌ای پایان یافت. محاصره قطر ادامه خواهد یافت.