۱۳۶ نفر از ۲۷ کشور خارجی در اوین زندانی اند

مدیر کل زندان‌های استان تهران آماری از شمار اتباع خارجی زندانی در ایران ارائه کرده است. به گفته مصطفی محبی، در حال حاضر ١٣٦نفر از اتباع ٢٧کشور در زندان اوین در حبس هستند.