چرا دولت نمی‌تواند نظامیان را از اقتصاد بیرون براند؟

بدهی دولت به سپاه پاسداران ۲ برابر شده و شاغلان در پروژه‌های سپاه طی ۲ سال بیش از ۳۰ هزار نفر افزایش یافته است تا کار دولت برای بیرون راندن نظامیان از اقتصاد دشوارتر شود.