اردوغان: توافق اقلیمی پاریس را با خروج آمریکا از آن تصویب نمی‌کنیم

با وجود تأکید بیانیه پایانی اجلاس سران گروه ۲۰ بر تعهد به توافق اقلیمی پاریس علی‌رغم تصمیم واشنگتن به خروج از آن، اردوغان از احتمال عدم تصویب آن در پارلمان ترکیه سخن گفته است.