نخست‌وزیر عراق آزادسازی موصل را تبریک گفت

عبادی با سفر به موصل اعلام پیروزی کرد. نبرد موصل ۹ ماه به طول کشید. در این مدت یک میلیون نفر آواره، هزاران تن کشته و بخش عظیمی از شهر ویران شد.