سخنگوی دولت: کسانی که طرح سه فوریتی علیه قرارداد توتال می‌دهند به کشور خدمت نمی‌کنند

سخنگوی دولت می‌گوید طرح سه فوریتی گروهی از نمایندگان ولایی مجلس برای توقف قرارداد ایران با توتال ضرورت ندارد. اگر مدارکی هست به قوه قضائیه داده شود.