امیدواری وزیر خارجه آمریکا به پیشرفت در حل بحران قطر

رکس تیلرسون در ادامه سفر خود به خاورمیانه به‌منظور میانجی‌گری برای حل بحران قطر، در دوحه مواضع قطر را «روشن» و «معقول» خواند. مقصد بعدی عربستان سعودی‌ست.