سازمان ملل: غزه غیر قابل زندگی است

گزارش سازمان ملل درباره شاخص‌های کیفیت زندگی در نوار غزه یک دهه بعد از به قدرت رسیدن حماس منتشر شده. بی‌ثباتی در غزه، امنیت اسرائیل را هم به خطر می‌اندازد.