پیدا شدن جسد یک دختر بچه و مردمی که اعدام می‌خواهند

مردم خشمگین به خانه و مغازه فرد متهم به قتل در پارس آباد حمله کرده اند در حالی که حتی اگر او مجرم باشد، قانون باید از جان و مال او حراست کند.