آغاز «طرح کارورزی» علیرغم نگرانی‌ها و اعتراضات

فعالان کارگری می‌گویند اجرای این طرح قانون کار را نقض و نیروی کار فعلی را بی‌ثبات‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌کند. دانشجویان آن را طرح «بیگارورزی» نامیده‌اند.