فساد مالی شهرداری تهران: قرارداد ۳۷ «ملک نجومی» فسخ شد

دوران سکانداری محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران رو به پایان است اما پرونده فساد مالی او و همراهانش هنوز به سرانجامی نرسیده و افشاگری‌ها همچنان ادامه دارد.