فرمانده بسیج: سویه نظامی بسیج تقویت می‌شود

قرار است بخش نظامی بسیج تقویت شود. مهم‌ترین وظیفه این بخش مقابله با شورش‌های مردمی بدون سلاح گرم و تهدیدات اقتصادی – سیاسی داخلی و خارجی است.