روحانی: فشار بر قطر شیوه نادرستی است

سفر وزیر مسئول در امور خارجی عمان به ایران در پی بحران این کشور و چهار کشور عربی معنادار است. روحانی در دیدار با او خواهان توسعه روابط و اجرای هر چه زودتر توافقات دو کشور شد.