آیا انقلاب فرهنگی دومی در راه است؟

گویا قراراست برخی از محتواهای رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه‌ها در چهارچوب طرح تحول علوم انسانی تغییر کند و «بومی سازی» شود. این به چه معناست؟