گزارش انتقادی عفو بین‌الملل درباره «بازدید نمایشی» سفیران خارجی از زندان اوین

عفو بین الملل پی برده است پیش از برگزاری این بازدید مسئولان زندان عده ای از زندانیان را به بخش های دیگر زندان منتقل کرده اند تا ازدحام جمعیت مشخص نباشد.