قتل آتنا اصلانی؛ محدودیت های اورژانس اجتماعی برای محافظت از کودکان

به گفته یک مددکار اجتماعی اگر کسی که آتنا اصلانی را به قتل رسانده در گذشته از سوی روانکاوان و مددکاران مورد ارزیابی و توجه قرار می‌گرفت، این کودک احتمالا قربانی نمی‌شد.