رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: دنبال حذف اعدام قاچاقچیان نیستیم

اللهیار ملکشاهی از تلاش مجلس برای «ساماندهی مجازات اعدام» در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر خبر داده تا به گفته او افراد اصلی اعدام شوند.