قربانیان نظام وظیفه؛ سربازی که چند سرباز دیگر را کشت

دادستان آبیک از پیگیری پرونده تیراندازی یکی از سربازان پادگان آبیک به دیگر سربازها در دادسرای نظامی قزوین خبر داده. در این حادثه سه سرباز کشته شده اند.