اعلام اسامی نامزدهای پیشنهادی شهرداری تهران

شورای شهر تهران نام ۷ نامزد نهایی برای شهرداری تهران را اعلام کرد. محمدعلی نجفی بیشترین آرا را دارد. نام محسن هاشمی در فهرست نبود و معصومه ابتکار نیز انصراف داد.