هشدار ترامپ به تهران: ادامه بازداشت آمریکایی‌ها «عواقب جدید و جدی» دارد

چندین شهروند آمریکایی در ایران به زندان افتاده‌اند و یک مأمور امنیتی‌اش ده سال پیش ناپدید شد. واشنگتن خواهان بازگرداندن آنهاست و با عمان به‌عنوان میانجی‌گر وارد گفت‌و‌گو شده.