مرگ دو فلسطینی دیگر: شورای امنیت تشکیل جلسه می‌دهد

روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل افزایش خشونت‌ها در بیت‌المقدس را نگرا‌ن‌کننده خواندند. اسرائیل گفته دستگاه‌های فلزیاب را جمع‌آوری می‌کند و به فکر تمهیدات امنیتی جایگزین است.