«وضعیت یمن برای انسانیت شرم‌آور است»

صلیب سرخ: «از میان هر ۴۵ یمنی یک تن تا دسامبر امسال به وبا مبتلا خواهد شد؛ پیامد مستقیم نزاعی که زیرساخت‌های مدنی را نابود کرده و تمام نظام بهداشت یمن را به زانو درآورده‌است.»