سفر بی‌حاصل اردوغان به قطر

سفر رئیس جمهوری ترکیه به قطر هرچند به حل بحران کمک نکرد، اما در گفت‌وگوهای اردوغان با امیر قطر بر گسترش روابط نطامی و اقتصادی دو کشور تأکید شد.