ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

خالکوبی دستگیرشدگان پایتخت در معرض نمایش

در تصاویر منتشر شده از دستگیرشدگان پایتخت ایران خالکوبی برخی از آنها بر روی نقاط مختلف بدنشان خودنمایی می‌کند.

در روزهای گذشته هفتصد نفر در نقاط مختلف تهران به اتهام خرده‌فروشی مواد مخدر و بر هم زدن امنیت اجتماعی توسط پلیس دستگیر شده‌اند. در میان تصاویر منتشر شده از دستگیرشدگان خالکوبی بعضی از آنها بر روی نقاط مختلف بدنشان خودنمایی می‌کند. با اینکه منع قانونی برای خالکوبی وجود ندارد، اما  پلیس سعی در انتشار این تصاویر دارد. در سال‌های گذشته از سوی کارشناسان مسائل اجتماعی نقدهای زیادی به این حرکت پلیس شده است، اما نشان دادن این تصاویر همچنان ادامه دارد.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

 • پاکابارا

  ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود نی نام زما و نی‌نشان خواهد بود زین پیش نبودیم و نبُد هیچ خلل زین پس چو نباشیم همان خواهد بود حکیم عمر خیام

 • پاکابارا

  آن قصر که جمشید در او جام گرفت آهو بچه کرد و روبَه آرام گرفت بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت حکیم عمر خیام

 • پاکابارا

  دهقانِ قضا بسی چو ما کِشت و دُرود غم خوردنِ بیهوده نمی‌دارد سود پر کن قدحِ می به کفم دَرنه زود تا باز خورم، که بودنی‌ها همه بود

 • پاکابارا

  ای دل چو زمانه می‌کند غمناکت ناگه برود ز تن روانِ پاکت بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند زان پیش که سبزه بردمد از خاکت

 • پاکابارا

  امروز تو را دسترسِ فردا نیست و اندیشه فردات، به جز سودا نیست ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست کاین باقی عمر را بها پیدا نیست خیام