دادگاه رسیدگی به شکایت علیه آغازگر کمپین «نه به شهرزاد» برگزار شد

آغازگر کمپین شهرزاد با تأمین قرار ضمانت ۳۰ میلیون تومانی آزاد شده و باید منتظر ابلاغ حکم نهایی دادگاه باشد.