عربستان سعودی و متحدانش ۱۸ فرد و سازمان مورد حمایت قطر را به تروریسم متهم کردند

سازمان‌ها و افرادی که به حمایت از تروریسم متهم شده‌اند اغلب در لیبی و یمن مستقرند. دو شبکه تلویزیونی لیبی هم که از حمایت الجزیره برخوردار است فهرست شده.