حال مساعد کروبی در بیمارستان و حال نامساعد موسوی در زندان خانگی

میرحسین موسوی در پاسخ به گلایه دخترانش از سکوت او درباره وضعیت سلامتی‌اش گفته است این واقعیت را باید پذیرفت که ما در زندان هستیم.