هشدار روسیه به آمریکا – مخالفت اتحادیه اروپا با تحریم روسیه

مصوبه کنگره آمریکا درباره تحریم ایران، روسیه و کره شمالی مخالفت آلمان و فرانسه و اتحادیه اروپا را برانگیخته. روسیه هم چشم‌انداز تیره‌ای را ترسیم کرده است.