سنای آمریکا طرح جامع تحریم‌ها علیه روسیه، ایران و کره شمالی را تصویب کرد

با ۹۸ رأی موافق در مقابل ۲ رأی مخالف مصوبه کنگره آمریکا در مجلس سنا هم تأیید شد. رییس جمهور آمریکا عملاً چاره‌ای جز امضای این مصوبه ندارد. روسیه خشمگین است.