اگر برجام پاره شود، چه کسی مسئول است؟

دونالد ترامپ به دنبال راهی است که بتواند از قرارداد برجام خارج شود. آیا او تصمیم خواهد گرفت که با وجود مخالفت‌های متحدانش، یک طرفه برجام را پاره و ایران را منزوی کند؟