عراقچی: برجام از دشمنی ایران و آمریکا نمی‌کاهد

عراقچی در دفاع از برجام: «مصوبه کنگره نقض برجام است، اما نه “نقض فاحش” آن. شرط رهبری برای نقض برجام تحریم جدید بود. تحریم‌های آمریکا جدید نیستند و سپاه همیشه تحریم بوده.»