باهنر: زنگنه به خاطر اختلاف نظر با روحانی در کابینه نمی‌ماند

باهنر از عدم تمایل حجتی و زنگنه برای باقی‌ماندن در دولت خبر داد. معاون اول، وزرای خارجه، بهداشت، ورزش، اطلاعات، راه‌ و رئیس سازمان برنامه و بودجه اما بدون تغییر باقی می‌مانند.