جراحی پلاستیک و زیبایی، از عمل‌های ایران تا عمل‌های هلند

گفت و گوی زمانه را با دکتر محمود آبخضر بشنوید تا از آنچه او در مهاجرت تجربه کرده و همچنین از نظرش در مورد عمل‌های زیبایی در ایران و هلند مطلع شوید.