اعتراض احمد توکلی به غیرعلنی شدن رسیدگی به پرونده «املاک نجومی»

دادگاه یاشار سلطانی غیرعلنی برگزار شد. احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت «به دلیل غیرعلنی بودن ادامه محاکمه» دادگاه را ترک کرد.