Share

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران در آخرین نشست خبری خود در دولت یازدهم گفته که رییس جمهوری نظرات مختلف در مورد کابینه را شنیده و خود تصمیم نهایی را می‌گیرد و ملاحظات و فاکتورهای مختلف در گزینش وزرا توسط رییس جمهوری لحاظ می‌شود که قابل درک است.

او درباره استفاده از زنان در کابینه گفته: «همکاری با دولت را فقط در وزارتخانه‌ها محدود نکنیم. اگر برای همکاری در کابینه وزیر زنی معرفی نشود، این به معنای عدم استفاده از ظرفیت زنان نیست. زنان همچنان نقش ارزشمندی در دولت دوازدهم ایفا می‌کنند. رییس جمهور ی هم اصلا اعتقادی ندارد که نباید از ظرفیت و توانایی زنان استفاده نشود. البته ظلم به زنان و جوانان است که فکر کنیم از آنها فقط باید در پست وزارت یا معاون وزیر استفاده شود.»

این گفته‌های سخنگوی دولت حضور نداشتن زنان به عنوان وزیر را در دولت جدید حسن روحانی تایید می‌کنند.

نوبخت با اشاره به اینکه در خرداد و تیر ماه در سازمان برنامه و بودجه سه زن مسوولیت‌های قابل توجهی یعنی ریاست سازمان برنامه و بودجه البرز،‌ ریاست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه و ریاست امور فناآوری‌های این سازمان را بر عهده گرفته‌اند و معاون پشتیبانی سازمان هم یک زن است، گفته که در سطوح مختلف از ظرفیت زنان برای مشارکت در مدیریت کشور به نحو شایسته استفاده می‌شود و تعداد زنان کابینه کم نخواهد شد.

نوبخت در واکنش به شایعاتی که درباره تبدیل شدن سازمان محیط زیست به وزارتخانه و جایگزینی یک مرد به جای معصومه  ابتکار مطرح شده گفته است که دولت برنامه‌ای برای تبدیل سازمان محیط زیست به وزارتخانه ندارد و قرار هم نیست مدیریت را به صورت جنسیتی ببینیم،‌ بلکه ملاک توانایی افراد است.

او گفته اگر کسی به جای ابتکار بیاید بدین معنا نیست که او شایستگی لازم را نداشته است.

از معصومه ابتکار به عنوان جانشین شهیندخت مولاوردی در معاونت امور زنان ریاست جمهوری نام برده می‌شود. همچنین گفته شده که شهیندخت مولاوردی قرار است جای الهام امین زاده را به عنوان دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی بگیرد. گفته می‌شود که قرار است سازمان حقوق شهروندی تشکیل شود.

 

Share