اطلاعیه دادستانی کل کشور درباره لغو کنسرت شهرام و حافظ ناظری در قوچان

علی مطهری گفته بود باید از اقدام دادستان قوچان به خاطر لغو کنسرت شکایت کرد. دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای می‌گوید محل برگزاری کنسرت ناایمن بود.