ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

کودکان آجرپز

گروهی از کودکان کار که در کوره‌های آجرپزی مشغول به کار هستند در شرایط بسیار نامطلوب به سر می‌برند.

گروهی از کودکان کار که در کوره‌های آجرپزی مشغول به کار هستند در شرایط بسیار نامطلوب به سر می‌برند. این کودکان از  تغذیه سالم، بهداشت، تحصیل و سایر حقوق بی‌بهره‌اند. آنها در آغاز فصل تحصیل به دور از مدرسه و محیط مناسب آموزشی در این کوره‌های آجر‌پزی مشغول کار هستند.

[sliderpro id="424"]

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.