هیأت وزیران دوازدهم: حذف مولاوردی و طیب‌نیا از کابینه

فهرست وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم منتشر شده: شهیندخت مولاوردی مطابق پیش‌بینی‌ها از معاونت امور زنان و خانواده دولت کنار گذاشته شده. وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری نیز تغییر می‌کند.