نماینده سازمان ملل: یمن در آستانه فروپاشی کامل است

۷۰ درصد از جمعیت یمن به کمک‌‌های فوری نیاز دارند. بیش از دو میلیون کودک یمنی از گرسنگی رنج می‌برند. هر روز ۷ هزار نفر در یمن به وبا مبتلا می‌شوند.