«بحران آب آشامیدنی در شهرستان خوی به تهدید امنیتی تبدیل می‌شود»

نماینده خوی در مجلس شورای اسلامی نسبت به کمبود آب آشامیدنی در شهرستان خوی هشدار داد. چاهای آب خوی به ۲۰۰ متر رسیده‌اند.