حمله مشترک طالبان و داعش به شمال افغانستان

گروه طالبان و دولت اسلامی (داعش) برای نخستین بار در افغانستان در یک عملیات تروریستی مشترک با هم در منطقه میرزااولنگ، ۵۲ غیرنظامی را به طور فجیعی به قتل رساندند.