حسن روحانی ۱۷ وزیر کابینه جدید را معرفی کرد

در فهرستی که معاون پارلمانی ریاست جمهوری به مجلس تقدیم کرده، ۱۷ نفر به‌عنوان وزرای کابینه جدید معرفی شده‌اند. هیچ وزیر زنی در میان آنها نیست و وزیر علوم هم مشخص نشده.