Share

«قوچ ‌گذار» مراسمی است که در روستای «برده» از توابع کلات در خراسان رضوی برگزار می‌شود. در این مراسم گله‌داران از چوپان خود تقدیر و تشکر می‌کنند و اگر از او رضایت داشته باشند یک سال دیگر گله را به همان چوپان می‌سپارند.

Share