پشت‌پرده «ثامن الحجج»: مؤسسه‌ای به نام داماد امام جمعه سبزوار

دست‌های پشت‌پرده همان صاحب‌نام‌‌هایی‌اندکه در موسسه ثامن الحجج وام و سود سپرده کلان گرفته و حالا از رسیدگی به پرونده داماد امام جمعه سبزوار جلوگیری می‌کنند.