سه زن به‌عنوان معاون و دستیار رئیس جمهوری منصوب شدند

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران طی حکم‌های جداگانه‌ای مسئولیت دو معاونت ریاست جمهوری و همچنین دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی را به سه زن واگذار کرد.